Nahlédněte do historických almanachů
 

Historie Občanské besedy a ochotnického divadla v Opatovicích nad Labem

Občanská beseda v naší obci je od počátku svázána především s ochotnickým divadelním souborem, i když ten jako takový byl založen ještě o pět let dříve. Kromě divadelníků zastřešovala zpočátku ještě také obecní knihovnu, však také její původní název byl v roce 1894 Čtenářsko ochotnická jednota. O rok později byl spolek přejmenován na Občanskou besedu, která čítala 24 členů, v čemž se příliš neliší od té dnešní.

Přestože denní obživa lidi zaměstnávala plně, a tehdy nebyla pomocná mechanizace v zemědělství ani v domácnostech, naši předci si našli čas sejít se a nazkoušet divadelní hry, v počátcích snad ještě více než dnes. Ročně se nazkoušelo 5 – 8 nových představení! V té době nebylo zvykem příliš reprízovat, často byla premiéra prvním a zároveň posledním představením, jen občas se jedenkrát či dvakrát divadelní představení zopakovalo. Hrál se zde Tyl, Jirásek, Stroupežnický, Macháček, Kvapil, Gogol, Ibsen … Často se hrávalo i v přírodě, jinak našim ochotníkům sloužil jako divadelní sál místní hostinec U Šanderů.

Divadelní soubor byl činný i během 2. světové války, ale v roce 1951 byla činnost Občanské besedy ukončena. Divadelníci nyní tvořili pod divadelním odborem Besedy JZD. Pro zajímavost v té době měla knihovna souboru 300 svazků divadelních her. Kromě představení pro občany Opatovic n.L. se soubor rozjížděl po okolí, občas i na nějaké divadelní soutěže a festivaly. Péči o divadelní soubor následně převzala Osvětová beseda.

Částečný pokles zájmu byl zaznamenán mezi 50. a 70. Léty, a kvůli restituci kulturního domu po sametové revoluci soubor stagnoval téměř 10 let. V roce 1996 se divadelníci rozhodli k návratu pod křídla Občanské besedy, která byla tímto znovuzaložena. Kromě vlastních divadelních představení, která jsou nyní reprízována i 15 x, OB zve i divadelníky z okolních měst a obcí, pořádá Mikulášské besídky, maškarní a divadelní plesy, posvícenské zábavy a spolupracuje s jinými složkami obce při různých zábavných, soutěžních i sportovních akcích.

Stěžejní náplní OB však zůstává ochotnické divadlo. V době, kdy soubor slavil 100 let svého vzniku, měl na kontě 203 představení a od roku 1990 do roku 2010, kdy proběhly oslavy 120 let ochotnického divadla v Opatovicích nad labem a 115 let od vzniku Občanské besedy, 14 premiér s celkem 98 reprízami. V dnešní době divadelní soubor funguje po názvem SNOOP – Soubor Náruživých Ochotníků Opatovic. Získal také velkou řadu ocenění na různých soutěžních setkáních. Byl doporučen i do Mekky divadelních ochotníků – Jiráskova Hronova. V současné době se snaží o udržení kontinuity založením dramatického kroužku pro děti.

Věra Pečenková, prosinec 2010

Valid HTML 4.01!
tato stránka byla naposledy aktualizována 01.05.2011.