Zpráva o činnosti Občanské besedy za rok 2003

Rok 2003 byl pro náš spolek zlomový a z mého pohledu velice úspěšný. Možná by se někomu zdálo, že se v tomto roce u nás nic nedělo, ale to že v roce 2003 nebyla žádná premiéra neznamená, že jsme nevykonávali žádnou činnost, ba naopak v roce 2003 jsme se zúčastnili řady festivalů a zájezdových představení ve kterých jsme se představili na mnoha místech naší republiky. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na naše diváky, kterým jsme pozvali hostující divadelní soubory. Dovolte mi abych Vám představil události tak jak je rok 2003 přinášel.

Tak jako každý rok se v lednu konala valná hromada našeho spolku, kde proběhly volby do výboru Občanské besedy. Zvoleni byli:

Aleš Dvořák - Předseda
Jiří Pečenka - Místopředseda
Věra Pečenková - Jednatelka
Jaroslav Dvořák - Správce majetku
Michal Dvořák - Pokladník

Výbor se scházel každé první úterý v měsíci a řešil většinou ve vzácné shodě nastalé problémy.

První akcí v loňském roce bylo odložené představení Zvěstování panně Marii, které nám přivezlo Občanské sdružení divadelních ochotníků z Ústí nad Orlicí. Původně plánovaný termín prosinec 2002 by pro tento žánr byl vhodnější, ale i 1. února si toto představení našlo své příznivce.

22. února se konal tradiční Divadelní ples, který byl opět vyprodaný a hosté mohli zhlédnout půlnoční překvapení, tanec břišních tanečnic a vystoupení kulturisty, který zrežírovala do krátkého příběhu Věra Pečenková.

Další tradiční akcí je pro nás účast na divadelní přehlídce "Zlom Vaz" v Ústí nad Orlicí, která se konala od 14. do 16. března již po III. a my jako jediný soubor, kromě domácího, jsme se zúčastnili všech ročníků!!! Na postupové přehlídce pro Pardubický kraj jsme zahráli komedii Vraždy a něžnosti. Hra měla úspěch jak u publika tak u odborné poroty. Její hodnocení, že "dobrá komedie" je velice těžký žánr a musí se hrát přesně, s dobře zvládnutým řemeslem a toto že se v této inscenaci podařilo, nás velice potěšilo. Dokladem, že si porota za tímto výrokem stojí, bylo doporučení na národní přehlídku FEMAD Poděbrady - Třebíč a udělení těchto individuálních cen. Věra Pečenková - čestné uznání za režii, Michal Dvořák - cena za herecký výkon, Petra Dvořáková - cena za herecký výkon, Aleš Dvořák - cena za herecký výkon. V divácké anketě o nejlepší inscenaci jsme skončili o jeden jediný hlas na druhém místě. Cenu za nejlepší ženský herecký výkon od diváků obdržela Petra Dvořáková, Aleš Dvořák obdržel cenu za nejlepší mužský výkon. Přesto, že naše hra se umístila mezi prvními třemi inscenacemi, nebyla nakonec vybrána dramaturgii národní přehlídky na účinkování na festivalu FEMAD.

Čtrnáct dní po přehlídce v Ústí nad Orlicí jsme spolu se sdružením Opatovice 2000 pořádali maškarní bál a znovu obnovili pořádání této události. Takřka vyprodaný sál a spousta krásných masek nás utvrdilo, že tento bál se zapíše do stálého kalendáře kulturních akcí naší obce. Tak jako na divadelním plese tak i na tomto bále vystoupily naše břišní tanečnice se svým číslem a sklidily od diváků velký potlesk.

V sobotu 5. května na naše prkna zavítal divadelní soubor (a)Maťák z Pardubic s výbornou komedii Mě růžová nevadí. Jak bylo vidět na tomto představení i hostující soubor si může získat místní diváky, protože po komedii Boeing, Boeing, kterou u nás sehráli v roce 2002, měli skoro vyprodané představení. Divadelní soubor (a)Maťák u nás určitě bude hostovat i v tomto roce a věříme že i v letech příštích.

Koncem května a to přesně 25. jsme odjeli na další přehlídku. Byla to přehlídka vesnických divadelních souborů v Miletíně. Tak jako v Ústí nad Orlicí jsme zde sehráli hru Vraždy a něžnosti a i zde jsme udrželi představení na vysoké úrovni. I na této přehlídce byla slova poroty velmi příznivá a od předsedy poroty Saši Gregara jsme dostali i pár cenných rad.
Ze sedmi souborů, které se přehlídky zúčastnily, jsme se umístili na prvním místě, dostali jsme cenu poroty za inscenaci a hlavně ocenění pro nás nejcennější a to přímou nominaci na Národní přehlídku vesnických divadel Krakonošův divadelní podzim do Vysokého nad Jizerou. Na této pro nás velmi úspěšné přehlídce jsme dostali ještě tato individuální ocenění: Libor Mošner - čestné uznání, Michal Dvořák - čestné uznání, Jaroslav Jetmar a Petr Syrůček - cenu za herecký výkon. Věra Pečenková - cenu za režii, Aleš Dvořák - cenu za herecký výkon.

V pořadí třetí hostující soubor se u nás představil Divadelní soubor Jirásek - skupina Temno z Týniště nad Orlicí s hrou Meresjev. V této inscenaci se humornou formou vypořádali s naší minulostí a jak bylo vidět z reakcí publika záměr se vydařil.

7. června u nás měl (a)Maťák z Pardubic sehrát pohádku Hrátky s čertem, ale představení se nekonalo z důvodu nemoci jedné z hereček.

Naše dorůstají mládež sehrála 14. června již secvičenou a v loňském roce uvedenou hru Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Dernierou této hry oslavili naši elévové odchod ze základní školy a já věřím, že přes všechny jejich nové povinnosti zůstanou divadlu věrni a že tato jejich hra nebude poslední, a my nebudeme muset překonávat další generační díru v našich řadách.

21. června bylo tradiční rozloučení se sezónou a posezení nad výborným pečeným selátkem.

Dvou měsíční volno bylo za námi a my jsme již 26. srpna plánovali nadcházející sezónu 2003/2004 a její časově náročný program.

8. září byla první zkouška nově chystané inscenace Vyhoďme ho z hnízda. Je to dramatizace knihy K. Keseye "Vyhoďme ho z kola ven". Režie se ujala zkušená Věra Pečenková, přestože je to po sérii komedií, v tomto vážném žánru její premiéra. V této hře se přestaví nejedna nová herecká tvář. Všichni se snažíme o udržení stávající kvality našich přestavení a proto tato inscenace bude, jak prohlásila naše režisérka "prubířským kamenem našeho souboru".

V České Třebové jsme 16. září přebrali na přehlídce České a Slovenské divadelní tvorby ceny za přehlídku "Zlom vaz po III." z Ústí nad Orlicí. V sále seděli i významní hosté například slovenský spisovatel Ľubomír Feldek, na této akci měl být přítomen i ministr kultury Pavel Dostál, ale nakonec se nezúčastnil.

Konec září a začátek října jsme vše podřizovali vrcholu loňského roku a to Národní přehlídce Krakonošův divadelní podzim. Po poctivém zkoušení a přípravě Vražd a něžností jsme odjeli 11. října nejdříve do Harrachova, kde jsme po dlouhé pauze zase hráli před publikem a 12. října jsme se přesunuli do nedalekého Vysokého nad Jizerou. Na Národní přehlídce jsme 13. října sehráli dvě představení a to v 16.00 a 19.30 a obě tato představení byla až na pár volných míst vyprodaná. Hodnocení poroty již nebylo tak pozitivní, ale slova nestora ochotnického divadla Prof. Císaře, že to představení viděl ve výborné kvalitě v Miletíně, tuto kritiku zmírnila. Fakt, že jsme byli na této akci nováčkem, hráli jsme dvě představení a pro nás nezvykle rozsáhlý prostor jeviště nám zrovna také nehrál do karet jako omluva neobstojí, ale potěšující je, že diváci za námi chodili a představení pochválili.
Zkušeností jsme na této přehlídce získali spoustu a já věřím že i v budoucnu se na tento svátek ochotnického divadla dostaneme a zúročíme dosavadní zkušenosti. Na této přehlídce jsme sice nezískali žádné vavříny, ale nic to nemění na skutečnosti, že dostat se na tuto akci je pro každé divadlo velká sláva a velká pocta. Já doufám že to že jsme se na tuto akci dostali, bude zapsáno v kronice našeho spolku tučným písmem, protože v budoucnu se historie bude dělit před Vysokým a po něm. Za 113 let, co se u nás hraje ochotnické divadlo, to je jeden z největších úspěchů našeho spolku. Bude to v budoucnu sice dosti svazující, ale o to větší výzva je tento vrchol překonat.

V říjnu jsme ještě Vraždy a něžnosti hráli na festivalu Symposion v Třebechovicích pod Orebem , kde jsem získali hlavní cenu za nejlepší inscenaci přehlídky a Jana Dvořáková získala cenu za ženský herecký výkon v hlavní roli. Naše představení jsme hráli 25. října a ceny jsme převzali na slavnostním ukončení festivalu 22. listopadu.

Na podzim jsme v našem programu nezapomněli ani na naše nejmenší. 9. listopadu přijel Divadelní soubor z Meziměstí sehrát pohádku O nezbedné princezně. Hravá vtipná pohádka, kde se děti aktivně zapojovaly do děje, se líbila nejen nejmenším divákům.

Derniéru komedie Vraždy a něžnosti jsme měli na Meziměstském festivalu v Meziměstí u Broumova. Vyprodané představení a skvělé publikum to byla ta nejlepší tečka za touto hrou. Diváci udíleli známky jako ve škole o 1 do 5. I když jsme nedostali nejlepší průměr, známka 1,25 byla výborným vysvědčením.

Posledním hostujícím divadlem v loňském roce byl soubor Symposion z Třebechovic pod Orebem. V představení Černošskej Pánbůh, které sehráli 28. listopadu, měli kvalitní zpěvy a krásné spirituály.

29. listopadu v hradeckých Jesličkách jsme přebrali ocenění za přehlídku v Miletíně a zhlédli představení Zelňačka.

Mikulášská besídka se konala 6. prosince. Převážnou část programu si sami sestavili naši mladí a dohlíželi na ně Hedvika Doležalová, Václav Falta a Dr. Ivo Kunst. Plný sál dětí potvrzuje, že i tato akce je již tradiční a úspěšná.

Toto byl přehled loňského roku, dále jsme ještě technicky zajišťovali školní akademii.

Náš spolek myslí i na ty nejmenší, od září loňského roku funguje i pohybová průprava pro 3 - 6 leté děti a to pod vedením Ing. Hany Zemanové a Hedviky Doležalové.

V loňském roce jsme od obecního úřadu dostali do trvalého užívání bývalý kinosál, kde byly dosud uloženy kulisy. Dále jsme získali jednu místnost v areálu bývalých kasáren a to na přestěhování a uložení právě těchto kulis. Volnou místnost bychom rádi přebudovali na zkušebnu a malou scénu. Doufám že se nám tento záměr podaří a dokončíme zkušebnu v co nejkratším časovém úseku. Ta zkušebna pro nás bude mít jednu velkou výhodu a to že se zde bude zkoušet v teple a nebudeme muset vytápět tak velký prostor jakým bezesporu sál je.
Dále se zde budou moci hrát komornější divadla, která potřebují větší kontakt s divákem a nebo divadla loutková. Touto cestou bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu za podporu nejen tohoto projektu ale i celého spolku.

Dále bych chtěl poděkovat všem lidem kteří se aktivně podílejí na činnosti našeho spolku a doufám že i nadále budeme dobře spolupracovat.
A konečně děkuji výboru za odvedenou práci v loňském roce.

Na závěr ještě jedna informace, v loňském roce navštívilo představení sehraná u nás 375 diváků. Bohužel nemáme přesná čísla o počtech diváků na našich představeních sehraných mimo naše divadlo.

V této zprávě jste slyšeli vícekrát slovo tradiční, náš spolek je nedílnou součástí kulturního dění v obci a s železnou pravidelností pořádá některé akce, a proto je toto slovo na místě. Já doufám že i v budoucnu budeme tyto akce pořádat a divadelní činnost v naší obci nás všechny přežije.


V Opatovicích nad Labem 20. ledna 2004

Aleš Dvořák
předseda Občanské besedy

Statistiky návštěvnosti představení uvedených u nás v roce 2003 (Celkem 375 diváků)

1.2.2003  Zvěstování panně Marii30 diváků
5.4.2003  Mě růžová nevadí97 diváků
11.5.2003  Meresjev63 diváků
14.6.2003  Dlouhý, Široký a Krátkozraký  53 diváků
9.11.2003  O nezbedné princezně75 diváků
28.11.2003  Černošskej Pánbůh57 diváků