Odřej Kunst.

V představení dlouhý, široký a krátkozraký